Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Policealne Studium PROMOCJA

Szkoła policealna

50-079 Wrocław

ul. Ruska 47,48A

tel.:

71 363-13-17, 71 785-60-26

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Reklama i grafika komputerowa
Grafika komputerowa
Dekoracja wnętrz
Technik informatyk
Technik BHP
Technik administracji
Technik rachunkowości
Florysta
Technik usług kosmetycznych

Atut Lider Kształcenia

Szkoła policealna

00-697 Warszawa

Al. Jerozolimskie 49/29 ( II piętro)

tel.:

22 299 37 81, 536 007 399

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Administracja
Archiwizacja
Asystent osoby niepełnosprawnej
Finanse i Rachunkowość
Florysta
Geodezja
Geologia
Ochrona Fizyczna Osób i Mienia
Opiekun osoby starszej
Opieka Środowiskowa
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Produkcja Filmowa i Telewizyjna
Technik BHP
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik optyk
Technik usług kosmetycznych
Technik weterynarii
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Transport drogowy
Turystyka wiejska
Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Usługi pocztowe i finansowe
Wiertnictwo

Futura Szkoła Policealna

09-400 Płock

ul. Królewiecka 22

tel.:

(24) 366 52 98, (24) 366 52 95

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

plock@futura.edu.pl

Futura Szkoła Policealna

10-102 Olsztyn

ul. Jana Pawła II 4

tel.:

(89) 512 17 70, (89) 512 17 71

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

olsztyn@futura.edu.pl

Futura Szkoła Policealna

00-023 Warszawa

ul. Widok 5/7/9

tel.:

(22) 892 99 05

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

warszawa@futura.edu.pl

Futura Szkoła Policealna

20-001 Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 70/3

tel.:

(81) 534 95 55, (81) 534 95 51

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

lublin@futura.edu.pl

Progres Szkoły Dla Dorosłych

00-375 Warszawa

Al. Jerozolimskie 6

tel.:

22 826-64-76

ikonka email do uczelni

www.szkolaprogres.pl

warszawa@progres-szkola.edu.pl

"COBRA" Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu

40-832 Katowice

ul. Witosa 18

tel.:

32 785-02-02

ikonka email do uczelni

http://www.cobra.edu.pl/

ABRYS Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii

53-608 Wrocław

ul. Robotnicza 36-38

tel.:

71 359 14 44, 602 741 649

ikonka email do uczelni

www.abrys.art.pl

abrys@abrys.art.pl

ACADEMICUS

90-403 Łódź

Zachodnia 70

tel.:

ikonka email do uczelni